El. Laiškasnav mail nav home

Panevėžio ir Šiaulių regionas : 8 673 14197

feliksnavio iranga

Biologinio nuotekų valymo įrenginio kaina 1200 EUR.(užsisakant montavimo darbus) keturių asmenų šeimai. 

Pasiūlymas galioja tik pas mus. Plačiau apie nuotekų valymo įrenginius ir jų specifikacijas bei kainas skaitykite čia.

Susisiekite šiuo telefono numeriu : 8 673 14197

Skaityti daugiau

 

SUGRIEŽTINTA ATSAKOMYBĖ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ NUOTEKOMIS

Pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotėkų surinkimui, valymui ir išleidimui siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos, nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės      17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) patvirtintas Nuotekų tvarkymo reglamentas (toliau – Reglamentas). Šio Reglamento nuostatos taikomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, planuojantiems išleisti arba išleidžiantiems nuotėkas į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims priklausančias nuotėkų tvarkymo sistemas, taip pat institucijoms, išduodančioms sąlygas objektų, susijusių su nuotėkų išleidimu, projektavimui, išduodančioms leidimus nuotėkų išleidimui, vertinančioms planuojamų išleisti arba išleidžiamų nuotėkų poveikį aplinkai ir kitaip reguliuojančioms nuotėkų išleidimą. Asmenys už šio Reglamento pažeidimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Read more: SUGRIEŽTINTA ATSAKOMYBĖ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ NUOTEKOMIS

NETINKAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS

NETINKAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS


   Panemunėlio seniūnijos miestelyje vykdomas drenažo sistemos atnaujinimas ir naujų įrenginių įrengimas. Vieną rytą atvykę darbus vykdantys darbuotojai nustebo pamatę, kad  naujai pastatytas drenažo šulinys apsemtas nuotekomis. Tai išdavė nuotekų kvapas. Nedelsdami melioratoriai pranešė agentūrai.

Read more: NETINKAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS

MAŽŲ NUOTEKŲ KIEKIŲ TVARKYMO REGLAMENTAS

MAŽŲ NUOTEKŲ KIEKIŲ TVARKYMO REGLAMENTAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S

 DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO nR. 596 „DĖL MAŽŲ NUOTEKŲ KIEKIŲ TVARKYMO" PAKEITIMO

 2004 m. spalio 21 d. Nr. D1-553

Vilnius

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49; 2004, Nr.60-2121, 61-2763) 6 straipsnio 5 dalies 10 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2003, Nr. 84-3834),

Read more: MAŽŲ NUOTEKŲ KIEKIŲ TVARKYMO REGLAMENTAS

Nuotekų valymo įrenginio montavimas

Biologinis nuotekų valymo įrenginys, kurį sudaro aerotankas ir antrinis nusodintuvas, yra pagamintas iš stikloplasčio vienoje talpykloje.
Įrenginys turi būti statomas projekte numatytoje vietoje. Iškasa įrenginiui kasama ekskavatoriumi. Iškasos šlaitų nuolydis neturi būti mažesnis už grunto byrėjimo kampą, kad įrenginio montavimo metu neužslinktų gruntas. Ekskavatoriumi kasama nepasiekus iškasos dugno altitudės 0,2 - 0,3 m. Toliau kasama rankiniu būdu tam, kad įrenginys atsiremtų ant nesujudinto grunto.

Skaityti daugiau

Nuotekų valymo įrenginio eksplotavimas

Nuotekų valymo įrenginys skirtas buitinėms nuotekoms, patenkančioms iš virtuvės, vonios, tualetų ir kitų panašios paskirties patalpų. Todėl į nuotekas negalima pilti tepalų ir kitų naftos produktų, riebalų (leidžiamas tik nuo indų plovimo patenkantis riebalų kiekis), cheminių medžiagų, kurių patekimas į kanalizacijos sistemas nenumatytas pagal jų naudojimo paskirtį (agrochemija, chlorkalkės ir kitos cheminės medžiagos, ypač turinčios chloro).

Taip pat į nuotekų valymo įrenginį negali patekti paviršinės nuotekos nuo stogų, kiemų, drenažinis vanduo, vanduo iš baseinų, nes minėtieji vandenys pažeistų nuotekų valymo įrenginio hidraulinį režimą.
Orapūtė gali būti įrengiama sausoje ir vėdinamoje patalpoje, o statant lauke ji turi būti talpinama specialioje dėžėje. Periodiškai reikia tikrinti, ar švarus oro filtras, ar nekaista orapūtė.

Eksploatavimo metu periodiškai (kas ketvirtį) sekama:
a)  veikliojo dumblo koncentracija skendinčioje būsenoje; ji nustatoma periodiškai tūriniu metodu - matavimo cilindre po 30 min. sodinimo dumblas gali užimti iki 60% tūrio; kai tūris pasiekia 60%, dumblas atsiurbiamas per vamzdį, sumažinant vandens lygį įrenginyje apie 0,4 - 0,5 m;
b)  išplaukusio dumblo sluoksnio storis; kai dumblo sluoksnis pasiekia 1-2 cm, dumblas nugraibomas kaušu rankiniu būdu.

Priklauso © Nuotekų valymo įrenginiai 2020